Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů – newsletter
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Přihlášením k odběru našeho newsletteru vyjadřujete souhlas, abychom vám pravidelně zasílali emailové informace o nových produktech, výrobcích a novinkách naší kamenné i internetové prodejny šperků 7th ROSE.

Rovněž tímto přihlášením k oběru newsletteru souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, konkrétně: jména, příjmení a emailové adresy, pro účely pravidelného zasílání emailových informací o nových produktech, výrobcích a novinek naší kamenné i internetové prodejny šperků 7th ROSE.

Dále vás ve smyslu GDPR informujeme, že:
– Správcem výše uvedených osobních údajů je naše společnost 7th ROSE s. r. o., IČ: 04285557, se sídlem: Korunní 2569/108a, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 245335.
– Výše uvedené osobní údaje budou u naší společnosti uloženy do doby, než s tímto vyjádříte nesouhlas nebo do doby, než se odhlásíte od odběru newsletteru.
– K odhlášení se od odběru bude v každém newsletteru odkaz, jehož prostřednictvím je možné se odhlásit a také vymazat osobní údaje, které byly takto zpracovávány.
– Dále máte právo:
• požadovat od naší společnosti přístup k Vašim osobním údajům;
• na opravu nebo výmaz osobních údajů;
• na omezení zpracování osobních údajů;
• odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
• na přenos vašich osobních údajů k jinému správci, a to těch osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
• podat případnou stížnost na zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, email: posta@uoou.cz, ID DS: qkbaa2n, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).
– Výše uvedená práva lze uplatnit např. emailem zaslaným naší společnosti na emailovou adresu: info@7throse.cz.
– Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není uloženo zákonem a není tím podmíněn případný odběr služeb, zboží či uzavření smlouvy s naší společností.

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.